Chronische pijn

Op verschillende facetten van het dagelijks leven heeft chronisch pijn een weerslag. Deze weerslag kan vanuit verschillende oogpunten worden aangegeven.

  • Natuurlijk heeft chronisch pijn invloed op het bewegen en het functioneren van je lichaam. Door pijn beweeg je  minder of anders, vaak gaat het bewegen gepaard met spanning. Door pijn vermijd je misschien activiteiten. Met als gevolg, een negatieve invloed op je algemene lichamelijke conditie, spierkracht en belastbaarheid.
  • Er is bijvoorbeeld ook invloed op het sociale leven. Minder contacten, omdat je tot minder activiteit in staat bent of door de pijnklachten vermijd.
  • Op je persoonlijke ontwikkeling en op emotioneel vlak. Pijn kan een dermate grote invloed op je functioneren hebben dat je alleen maar achteruitgang ervaart. Hierdoor kan je verdrietig of somber worden, maar ook humeurig en minder plezierig voor je omgeving.
  • Tevens kan chronisch pijn invloed hebben op financieel gebied. Doordat je niet of niet meer volledig in staat bent om te werken, kunnen je inkomsten gaan veranderen.

Al deze hierboven genoemde factoren zijn nodig voor een persoonlijke basis en de mogelijkheid om te komen tot ontwikkeling en verandering van de situatie waarin je je bevindt. Bij chronisch pijn kan oefentherapie Cesar-Mensendieck een houvast zijn om kansen weer te gaan zien, te creëren en stap voor stap weer uit te breiden.

 

BELANG VAN BEWEGEN

Bewegen met chronisch pijn is lastig. Normale, dagelijkse activiteiten, zoals lopen en zitten kunnen pijn opleveren. Met als gevolg dat mensen met chronisch pijn soms minder gaan bewegen of bepaalde activiteiten gaan vermijden, met alle gevolgen van dien. Bewegen is dan ook om meerdere redenen belangrijk bij chronisch pijn.

Belangrijk om te weten is, dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat:

  • Regelmatig bewegen noodzakelijk is om gezond te blijven of te worden
  • Regelmatig bewegen pijn dempend kan werken
  • Door 3 tot 4 keer per week matig-intensief te bewegen wordt het hart-vaatsysteem gestimuleerd, worden spieren sterker en onderhouden in conditie en kracht
  • Door voldoende bewegen worden er in het lichaam stoffen geproduceerd met een positieve invloed op het lichaam, het brein en de mentale gesteldheid, zoals verbetering van humeur en stemming.

Dus……ondanks dat bewegen met chronisch pijn veelal moeizaam is en niet altijd op korte termijn een beter gevoel geeft. Levert voldoende bewegen (binnen de grenzen van wat mogelijk is) uiteindelijk een beter conditie op, sterkere spieren, beter functioneren in het dagelijks leven en een verbetering van je stemming of gevoel. Weer vooruitgang ervaren, ontspannen en grip krijgen op de pijnklachten. Positieve veranderingen in het sociale leven en in persoonlijke ontwikkeling. Hervatten of opbouwen van arbeid of bijvoorbeeld weer in staat zijn om een sport te beoefenen of hobby uit te voeren. Een oefentherapeut Cesar-Mensendieck kan u in dit proces begeleiden.

SAMENWERKING

In de regio Nijmegen hebben de oefentherapeuten Cesar-Mensendieck aangesloten bij het Netwerk Chronisch Pijn een goede samenwerking met de pijnkliniek van het CWZ te Nijmegen.